AFM30-03-A

AFM30-03-A

Thông tin chi tiết

AFM30-03-A

 

Thông số kỹ thuật đã cấu hình

Loại Lọc Mức độ lọc 0,3μm
Tốc độ dòng khí xử lý (l / phút) 450 Kiểu kết nối Rc
Đường kính lỗ kết nối B 3/8 Môi trường hoạt động Tiêu chuẩn
Drain Cock Thủ công

 

     
AFM30-02D-R AFM30-02D-R AFM30-02D-R-A AFM30-02D-R AFM30-02D-R AFM30-02D-R-A AFM30-02D-R AFM30-02D-R AFM30-02D-R-A AFM30-02D-R AFM30-02D-R AFM30-02D-R-A
AFM30-02-J-A AFM30-02-J-A   AFM30-02-J-A AFM30-02-J-A   AFM30-02-J-A AFM30-02-J-A   AFM30-02-J-A AFM30-02-J-A  
AFM30-02-R AFM30-02-R AFM30-02-R-A AFM30-02-R AFM30-02-R AFM30-02-R-A AFM30-02-R AFM30-02-R AFM30-02-R-A AFM30-02-R AFM30-02-R AFM30-02-R-A
AFM30-02-R-A AFM30-02-R-A   AFM30-02-R-A AFM30-02-R-A   AFM30-02-R-A AFM30-02-R-A   AFM30-02-R-A AFM30-02-R-A  
AFM30-02-W AFM30-02-W AFM30-02-W-A AFM30-02-W AFM30-02-W AFM30-02-W-A AFM30-02-W AFM30-02-W AFM30-02-W-A AFM30-02-W AFM30-02-W AFM30-02-W-A
AFM30-02-X77 AFM30-02-X77   AFM30-02-X77 AFM30-02-X77   AFM30-02-X77 AFM30-02-X77   AFM30-02-X77 AFM30-02-X77  
AFM30-03 AFM30-03 AFM30-03-A AFM30-03 AFM30-03 AFM30-03-A AFM30-03 AFM30-03 AFM30-03-A AFM30-03 AFM30-03 AFM30-03-A
AFM30-03-2 AFM30-03-2 AFM30-03-2-A AFM30-03-2 AFM30-03-2 AFM30-03-2-A AFM30-03-2 AFM30-03-2 AFM30-03-2-A AFM30-03-2 AFM30-03-2 AFM30-03-2-A
AFM30-03-2-A AFM30-03-2-A   AFM30-03-2-A AFM30-03-2-A   AFM30-03-2-A AFM30-03-2-A   AFM30-03-2-A AFM30-03-2-A  
AFM30-03-2J AFM30-03-2J   AFM30-03-2J AFM30-03-2J   AFM30-03-2J AFM30-03-2J   AFM30-03-2J AFM30-03-2J  
AFM30-03-2R AFM30-03-2R   AFM30-03-2R AFM30-03-2R   AFM30-03-2R AFM30-03-2R   AFM30-03-2R AFM30-03-2R  
AFM30-03-6 AFM30-03-6 AFM30-03-6-A AFM30-03-6 AFM30-03-6 AFM30-03-6-A AFM30-03-6 AFM30-03-6 AFM30-03-6-A AFM30-03-6 AFM30-03-6 AFM30-03-6-A
AFM30-03-6-A AFM30-03-6-A   AFM30-03-6-A AFM30-03-6-A   AFM30-03-6-A AFM30-03-6-A   AFM30-03-6-A AFM30-03-6-A  
AFM30-03A AFM30-03A   AFM30-03A AFM30-03A   AFM30-03A AFM30-03A   AFM30-03A AFM30-03A  
AFM30-03-A AFM30-03-A   AFM30-03-A AFM30-03-A   AFM30-03-A AFM30-03-A   AFM30-03-A AFM30-03-A  
AFM30-03B AFM30-03B AFM30-03B-A AFM30-03B AFM30-03B AFM30-03B-A AFM30-03B AFM30-03B AFM30-03B-A AFM30-03B AFM30-03B AFM30-03B-A
AFM30-03C AFM30-03C AFM30-03C-A AFM30-03C AFM30-03C AFM30-03C-A AFM30-03C AFM30-03C AFM30-03C-A AFM30-03C AFM30-03C AFM30-03C-A
AFM30-03C-2 AFM30-03C-2   AFM30-03C-2 AFM30-03C-2   AFM30-03C-2 AFM30-03C-2   AFM30-03C-2 AFM30-03C-2  
AFM30-03C-2R AFM30-03C-2R   AFM30-03C-2R AFM30-03C-2R   AFM30-03C-2R AFM30-03C-2R   AFM30-03C-2R AFM30-03C-2R  
AFM30-03C-A AFM30-03C-A   AFM30-03C-A AFM30-03C-A   AFM30-03C-A AFM30-03C-A   AFM30-03C-A AFM30-03C-A  
AFM30-03C-R AFM30-03C-R AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R AFM30-03C-R AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R AFM30-03C-R AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R AFM30-03C-R AFM30-03C-R-A
AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R-A   AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R-A   AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R-A   AFM30-03C-R-A AFM30-03C-R-A  
AFM30-03D AFM30-03D AFM30-03D-A AFM30-03D AFM30-03D AFM30-03D-A AFM30-03D AFM30-03D AFM30-03D-A AFM30-03D AFM30-03D AFM30-03D-A
AFM30-03D-2 AFM30-03D-2   AFM30-03D-2 AFM30-03D-2   AFM30-03D-2 AFM30-03D-2   AFM30-03D-2 AFM30-03D-2  
AFM30-03D-2R AFM30-03D-2R   AFM30-03D-2R AFM30-03D-2R   AFM30-03D-2R AFM30-03D-2R   AFM30-03D-2R AFM30-03D-2R  
AFM30-03D-6 AFM30-03D-6   AFM30-03D-6 AFM30-03D-6   AFM30-03D-6 AFM30-03D-6   AFM30-03D-6 AFM30-03D-6  
AFM30-03D-6R AFM30-03D-6R   AFM30-03D-6R AFM30-03D-6R   AFM30-03D-6R AFM30-03D-6R   AFM30-03D-6R AFM30-03D-6R  
AFM30-03D-8 AFM30-03D-8   AFM30-03D-8 AFM30-03D-8   AFM30-03D-8 AFM30-03D-8   AFM30-03D-8 AFM30-03D-8  
AFM30-03D-A AFM30-03D-A   AFM30-03D-A AFM30-03D-A   AFM30-03D-A AFM30-03D-A   AFM30-03D-A AFM30-03D-A  
AFM30-03D-R AFM30-03D-R AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R AFM30-03D-R AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R AFM30-03D-R AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R AFM30-03D-R AFM30-03D-R-A
AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R-A   AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R-A   AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R-A   AFM30-03D-R-A AFM30-03D-R-A  
AFM30-03-J AFM30-03-J AFM30-03-J-A AFM30-03-J AFM30-03-J AFM30-03-J-A AFM30-03-J AFM30-03-J AFM30-03-J-A AFM30-03-J AFM30-03-J AFM30-03-J-A
AFM30-03-J-A AFM30-03-J-A   AFM30-03-J-A AFM30-03-J-A   AFM30-03-J-A AFM30-03-J-A   AFM30-03-J-A AFM30-03-J-A  
AFM30-03-R AFM30-03-R AFM30-03-R-A AFM30-03-R AFM30-03-R AFM30-03-R-A AFM30-03-R AFM30-03-R AFM30-03-R-A AFM30-03-R AFM30-03-R AFM30-03-R-A
AFM30-03-R-A AFM30-03-R-A   AFM30-03-R-A AFM30-03-R-A   AFM30-03-R-A AFM30-03-R-A   AFM30-03-R-A AFM30-03-R-A  
AFM30-03-W AFM30-03-W AFM30-03-W-A AFM30-03-W AFM30-03-W AFM30-03-W-A AFM30-03-W AFM30-03-W AFM30-03-W-A AFM30-03-W AFM30-03-W AFM30-03-W-A
AFM30-F02 AFM30-F02 AFM30-F02-A AFM30-F02 AFM30-F02 AFM30-F02-A AFM30-F02 AFM30-F02 AFM30-F02-A AFM30-F02 AFM30-F02 AFM30-F02-A
AFM30-F02-2J AFM30-F02-2J   AFM30-F02-2J AFM30-F02-2J   AFM30-F02-2J AFM30-F02-2J   AFM30-F02-2J AFM30-F02-2J  
AFM30-F02C AFM30-F02C AFM30-F02C-A AFM30-F02C AFM30-F02C AFM30-F02C-A AFM30-F02C AFM30-F02C AFM30-F02C-A AFM30-F02C AFM30-F02C AFM30-F02C-A
AFM30-F02C-2R AFM30-F02C-2R   AFM30-F02C-2R AFM30-F02C-2R   AFM30-F02C-2R AFM30-F02C-2R   AFM30-F02C-2R AFM30-F02C-2R  
AFM30-F02C-A AFM30-F02C-A   AFM30-F02C-A AFM30-F02C-A   AFM30-F02C-A AFM30-F02C-A   AFM30-F02C-A AFM30-F02C-A  
AFM30-F02D AFM30-F02D AFM30-F02D-A AFM30-F02D AFM30-F02D AFM30-F02D-A AFM30-F02D AFM30-F02D AFM30-F02D-A AFM30-F02D AFM30-F02D AFM30-F02D-A
AFM30-F02D-2 AFM30-F02D-2   AFM30-F02D-2 AFM30-F02D-2   AFM30-F02D-2 AFM30-F02D-2   AFM30-F02D-2 AFM30-F02D-2  
AFM30-F02D-2R AFM30-F02D-2R   AFM30-F02D-2R AFM30-F02D-2R   AFM30-F02D-2R AFM30-F02D-2R   AFM30-F02D-2R AFM30-F02D-2R  
AFM30-F02-X77 AFM30-F02-X77   AFM30-F02-X77 AFM30-F02-X77   AFM30-F02-X77 AFM30-F02-X77   AFM30-F02-X77 AFM30-F02-X77  
AFM30-F03 AFM30-F03 AFM30-F03-A AFM30-F03 AFM30-F03 AFM30-F03-A AFM30-F03 AFM30-F03 AFM30-F03-A AFM30-F03 AFM30-F03 AFM30-F03-A
AFM30-F03-A AFM30-F03-A   AFM30-F03-A AFM30-F03-A   AFM30-F03-A AFM30-F03-A   AFM30-F03-A AFM30-F03-A  
AFM30-F03C AFM30-F03C AFM30-F03C-A AFM30-F03C AFM30-F03C AFM30-F03C-A AFM30-F03C AFM30-F03C AFM30-F03C-A AFM30-F03C AFM30-F03C AFM30-F03C-A
AFM30-F03C-2 AFM30-F03C-2   AFM30-F03C-2 AFM30-F03C-2   AFM30-F03C-2 AFM30-F03C-2   AFM30-F03C-2 AFM30-F03C-2  
AFM30-F03D AFM30-F03D AFM30-F03D-A AFM30-F03D AFM30-F03D AFM30-F03D-A AFM30-F03D AFM30-F03D AFM30-F03D-A AFM30-F03D AFM30-F03D AFM30-F03D-A
AFM30-F03D-2 AFM30-F03D-2   AFM30-F03D-2 AFM30-F03D-2   AFM30-F03D-2 AFM30-F03D-2   AFM30-F03D-2 AFM30-F03D-2  
AFM30-F03D-2R AFM30-F03D-2R   AFM30-F03D-2R AFM30-F03D-2R   AFM30-F03D-2R AFM30-F03D-2R   AFM30-F03D-2R AFM30-F03D-2R  
AFM30-F03D-A AFM30-F03D-A   AFM30-F03D-A AFM30-F03D-A   AFM30-F03D-A AFM30-F03D-A   AFM30-F03D-A AFM30-F03D-A  
AFM30-N02 AFM30-N02 AFM30-N02-A AFM30-N02 AFM30-N02 AFM30-N02-A AFM30-N02 AFM30-N02 AFM30-N02-A AFM30-N02 AFM30-N02 AFM30-N02-A
AFM30-N02-8Z AFM30-N02-8Z   AFM30-N02-8Z AFM30-N02-8Z   AFM30-N02-8Z AFM30-N02-8Z   AFM30-N02-8Z AFM30-N02-8Z  
AFM30-N02D AFM30-N02D AFM30-N02D-A AFM30-N02D AFM30-N02D AFM30-N02D-A AFM30-N02D AFM30-N02D AFM30-N02D-A AFM30-N02D AFM30-N02D AFM30-N02D-A
AFM30-N03 AFM30-N03 AFM30-N03-A AFM30-N03 AFM30-N03 AFM30-N03-A AFM30-N03 AFM30-N03 AFM30-N03-A AFM30-N03 AFM30-N03 AFM30-N03-A
AFM30-N03-6Z AFM30-N03-6Z   AFM30-N03-6Z AFM30-N03-6Z   AFM30-N03-6Z AFM30-N03-6Z   AFM30-N03-6Z AFM30-N03-6Z  
AFM30-N03-8Z AFM30-N03-8Z   AFM30-N03-8Z AFM30-N03-8Z   AFM30-N03-8Z AFM30-N03-8Z   AFM30-N03-8Z AFM30-N03-8Z  
AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z-A AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z-A AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z-A AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z AFM30-N03BD-Z-A
AFM30-N03D AFM30-N03D AFM30-N03D-A AFM30-N03D AFM30-N03D AFM30-N03D-A AFM30-N03D AFM30-N03D AFM30-N03D-A AFM30-N03D AFM30-N03D AFM30-N03D-A
AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z-A AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z-A AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z-A AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z AFM30-N03D-Z-A
AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z-A AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z-A AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z-A AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z AFM30-N03-Z-A
AFM30P-060AS AFM30P-060AS   AFM30P-060AS AFM30P-060AS   AFM30P-060AS AFM30P-060AS   AFM30P-060AS AFM30P-060AS  

Sản phẩm khác

back-to-top.png