Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024

Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024
Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024 Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024 Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024 Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024 Bộ nguồn OMRON S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024

Thông tin chi tiết

Công ty TNHH Việt Khang Thịnh xin giới thiệu sản phẩm:

S8VK-C06024
S8VK-C12024

S8VK-C24024

INPUT 100-220VAC 

OUTPUT 24VDC

 

 S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024

 S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024

 S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024

 S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024  S8VK-C06024 S8VK-C12024 S8VK-C24024

Sản phẩm khác

back-to-top.png