Cảm biến áp suất DP-102 DP-101

Cảm biến áp suất DP-102 DP-101
Cảm biến áp suất DP-102 DP-101 Cảm biến áp suất DP-102 DP-101 Cảm biến áp suất DP-102 DP-101 Cảm biến áp suất DP-102 DP-101 Cảm biến áp suất DP-102 DP-101

Thông tin chi tiết

Pressure switch DP-102 DP102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất hiển thị kỹ thuật số kép.

Lý tưởng cho các ứng dụng đo đạc áp lực.

Màn hình hiển thị kép,tiêu chuẩn toàn cầu mới, 2 dòng hiển thị.

Có thể kiểm tra đồng thời giá trị hiện tại và giá trị ngưỡng.

Có chức năng sao chép giúp giảm giờ công và lỗi do con người.

Đạt được độ chính xác cao.

Hỗ trợ sao chép cài đặt.

Chế độ tiết kiệm năng lượng.

Cáp nối chuẩn.

Phạm vi áp lực danh định : -0,100 đến 1,000 kPa

Độ phân giải : 1/2,000

Tần số đáp ứng : 2.5ms

Đặc tính nhiệt : 0.5% F.S

Tính lặp lại : 0.1% F.S

DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 DP-101 CẢM BIẾN ÁP SUẤT DP-101 

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102 Cảm biến áp suất Panasonic DP-102

Sản phẩm khác

back-to-top.png