REGULATOR AR10-M5BG-A Van điều áp AR10-M5BG-A

REGULATOR AR10-M5BG-A   Van điều áp AR10-M5BG-A

Thông tin chi tiết

REGULATOR AR10-M5BG-A  
Van điều áp AR10-M5BG-A


 

Thông số kĩ thuật

 

Van Điều Chỉnh, Van Tăng Áp Bộ điều chỉnh Loại điều chỉnh Tiêu chuẩn
chất lỏng áp dụng Hàng không Hình dạng Tiêu chuẩn
Môi trường hoạt động Tiêu chuẩn Cơ chế xả [Cung cấp] Cứu trợ
Chức năng hiện tại bất lợi Không Phía cung cấp, Loại kết nối [Linh Kiện Khác] M
Bên cung cấp, đường kính kết nối. [M5] M5x0.8 Hướng dòng chảy [(Phải)] Trái→Phải
Mặt Điều Khiển , Loại kết nối [Linh Kiện Khác] M Mặt Điều Khiển , Đường kính kết nối. [M5] M5x0.8
Đồng Hồ Đo Áp Suất [Với đồng hồ đo Đồng Hồ Đo Áp Suất suất] Đồng hồ đo áp suất hình tròn (không có chỉ báo giới hạn) Kích thước Thân 10
phụ kiện Khớp Trượt Áp suất đặt 0,05 đến 0,7 MPa
Đơn vị áp suất Bảng tên và đơn vị đo áp suất: MPa Thông số kỹ thuật tùy chỉnh Không có
Tay Cầm Hướng / Vị trí Tay Cầm xuống RoHS

 


 

 

AR1000-M5-X552 AR1000-M5-X552 DELETE REGULATOR
AR10-M5 AR10-M5 AR10-M5-A REGULATOR
AR10-M5(UKA784) AR10-M5(UKA784)   REGULATOR
AR10-M5-1 AR10-M5-1 AR10-M5-1-A REGULATOR
AR10-M5-1N AR10-M5-1N AR10-M5-1N-A REGULATOR
AR10-M5-1R AR10-M5-1R AR10-M5-1R-A REGULATOR
AR10-M5-1-X124 AR10-M5-1-X124   REGULATOR
AR10-M5-A AR10-M5-A   REGULATOR
AR10-M5BG AR10-M5BG AR10-M5BG-A REGULATOR
AR10-M5BG-1Z AR10-M5BG-1Z AR10-M5BG-1Z-A REGULATOR
AR10-M5BG-R AR10-M5BG-R AR10-M5BG-R-A REGULATOR
AR10-M5G AR10-M5G AR10-M5G-A REGULATOR
AR10-M5GH AR10-M5GH AR10-M5GH-A REGULATOR
AR10-M5H AR10-M5H AR10-M5H-A REGULATOR
AR10-M5H-1 AR10-M5H-1 AR10-M5H-1-A REGULATOR
AR10-M5H-1N AR10-M5H-1N AR10-M5H-1N-A REGULATOR
AR10-M5-N AR10-M5-N AR10-M5-N-A REGULATOR
AR10-M5-R AR10-M5-R AR10-M5-R-A REGULATOR
AR10-M5-X2118 AR10-M5-X2118   REGULATOR
AR10-M5-Y AR10-M5-Y AR10-M5-Y-A REGULATOR
AR10-M5-YZ AR10-M5-YZ AR10-M5-YZ-A REGULATOR
AR10P-030 AR10P-030   HANDLE
AR10P-090S AR10P-090S   VALVE ASSEMBLY
AR10P-150AS AR10P-150AS   DIAPHRAGM ASSY
AR10P-150AS-N AR10P-150AS-N   DIAPHRAGM ASSY
AR10P-260S AR10P-260S   SET NUT
AR10P-270AS AR10P-270AS   BRACKET/AR10
AR110-01 AR110-01   REGULATOR
AR111-01 AR111-01   REGULATOR
AR111-01-1-X263 AR111-01-1-X263   REGULATOR
AR111-02 AR111-02   REGULATOR
AR111-02-1-X102 AR111-02-1-X102   REGULATOR
AR111-02-1-X453 AR111-02-1-X453   REGULATOR
AR111-02G-2 AR111-02G-2 AR20-02H REGULATOR
AR111-02-X102 AR111-02-X102   REGULATOR
AR111-02-X453 AR111-02-X453 AR111-02-1-X453 REGULATOR
AR2000-01 AR2000-01 AR20-01 REGULATOR
AR2000-01-1 AR2000-01-1 AR20-01-1 REGULATOR
AR2000-01-1M AR2000-01-1M AR20-01-1 REGULATOR
AR2000-01-1N AR2000-01-1N AR20-01-1N REGULATOR

Sản phẩm khác

back-to-top.png