SICK VIET NAM

02-01-2024

About SICK
SICK AG

Erwin-Sick-Str.1

79183 Waldkirch

Deutschland

Tel.: +49 7681 202-0

Fax: +49 7681 202-3863
From factory automation to logistics automation and process automation, SICK’s sensor solutions are keeping industry moving. As a technology and market leader, SICK provides sensor intelligence and application solutions that create the perfect basis for controlling processes securely and efficiently, protecting individuals from accidents, and preventing damage to the environment
Certificates
SICK AG and a selection of its subsidiaries have had their quality and environmental management certified in accordance with international standards.

Giới thiệu về SICK
BỆNH AG

Erwin-Sick-Str.1

79183 Waldkirch

nước Đức

ĐT: +49 7681 202-0

Fax: +49 7681 202-3863
Từ tự động hóa nhà máy đến tự động hóa hậu cần và tự động hóa quy trình, các giải pháp cảm biến của SICK đang giúp ngành luôn phát triển. Là công ty dẫn đầu về công nghệ và thị trường, SICK cung cấp các giải pháp ứng dụng và trí tuệ cảm biến tạo cơ sở hoàn hảo để kiểm soát các quy trình một cách an toàn và hiệu quả, bảo vệ cá nhân khỏi tai nạn và ngăn ngừa thiệt hại cho môi trường
Chứng chỉ
SICK AG và một số công ty con đã được chứng nhận quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

Product
Object distance (min.)
Object distance (max.)
Functional principle
Light source
Switching mode
Special features
WTB4FP-21311120ZZZ
WTB4FP-21311120ZZZ
Part no.:
1222999

Các bài viết khác

back-to-top.png