PIAB VIỆT NAM - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PIAB VIỆT NAM 2024

15-06-2024

0100159 Gasket kit Round pump  
0100159E Gasket kit Round pump EPDM
0100159V Gasket kit Round pump Viton
0100194 Vacuum pump H40B6-DV  
0100212 Vacuum pump H120B6-DV  
0100215 Vacuum pump H120B6-DVA  
0100260 Fitting 20-30 02AE 5x M5 female
0100261 Fitting 40 04AF 5x1/8"NPSF female
0100262 Fitting 50 cpl. 5x NPSF 1/8"
0100372 Vacuum pump M50B6-DN  
0100395 Vacuum pump M20F6-KN  
0100399 Vacuum pump MINI M40 K NBR M40F6-KN
0100403 Vacuum pump MINI M60 K NBR  
0100407 Vacuum pump X20F6-KN  
0100411 Vacuum pump X40F6-KN X40F6-KN
0100413 Vacuum pump X40F6-KNA  
0100415 Vacuum pump MINI X60 K NBR X60F6-KN
0100423 Vacuum pump MINI X40L K NBR X40F5-KN
0100425 Vakuumpump MINI X40L K NBR A X40F5-KNA
0100427 Vacuum pump MINI X60L K NBR X60F5-KN
0100488 Connection kit, Vacuum switch  
0100491 Spare part kit MINI pumps 20 - 60, NBR  
0100491E Spare part kit MINI pumps 20 - 60, EPDM  
0100491V Spare part kit MINI pumps 20 - 60, Viton  
0100505 Fitting Classic cpl. set  
0100548 Fitting 75 07NA 1/8"NPSF female Clamp ring
0100551 Fitting 75 07ND G3/8" clamp ring  
0100552 Fitting 75 07VD G3/8" fem. Valve
0100553 Fitting 75 07NE, 3/8NPSF  
0100555 Fitting 75 07NF, G1/2"  
0100556 Fitting 75 07VF G1/2" Valve
0100557 Fitting 110 11NA, G3/8" hexagon wrench  
0100559 Fitting 110 11NB, 3/8" NPSF Hexagon wrench
0100561 Fitting 110 11NC, G1/2" hexagon wrench  
0100562 Fitting 110 11LC G1/2" cpl.
0100563 Fitting 110 11VC G1/2" Valve
0100564 Fitting 150 15NA G1/2" hexagon wrench  
0100565 Fitting 150 15LA, G1/2" cpl.  
0100566 Fitting 150 15VA G1/2" valve  
0100567 Fitting 150 15NB, G3/4" hexagon wrench  
0100591 Hose connector 6/4 M5 cpl.  
0100729 Valve 75 1/2"-3/8"  
0100741U Vacuum pump MLL200 ES USA  
0100742 Vacuum pump MLL400 ES  
0100742U Vacuum pump MLL400 ES USA  
0100743 Vacuum pump MLL800 ES  
0100744 Vacuum pump MLL1200 ES  
0101071 Valve DIP 55 NC 2406 SD cpl.  
0101084 Strengthening ring 20-30 Neoprene
0101085S Strengthening ring 40 Silicone Silicone
0101101 Suction cup B20.10 B20 TWO
0101102 Suction cup B20.20 B20 SIL
0101103 Suction cup B30-2.10 B30-2 TWO
0101104 S.B30-2S50.XXX.00  
0101105 Suction cup B40.10 B40 TWO
0101106 Suction cup B40 B40 SIL
0101107 S.B50NP50.XXX.00 Suction cup B50.30
0101108 S.B50S50.XXX.00 Suction cup B50.20
0101109 S.B50-2NP50.XXX.02 Suction cup B50-2.30
0101110 S.B50-2S50.XXX.02 Suction cup B50-2.20
0101111 S.B20T81.XXX.00 Suction cup B20MF.40
0101112 S.B30T81.XXX.00 Suction cup B30MF.40
0101113 S.B40T81.XXX.00 B40MF TPU
0101114 S.B50T81.XXX.00 B50MF TPU
0101115 S.BL20-2CR60.XXX.00 Suction cup BL20-2.10
0101116 S.BL20-2S50.XXX.00 Suction cup BL20-2.20
0101117 S.BL30-2CR60.XXX.00 Suction cup BL30-2.10
0101118 S.BL30-2S50.XXX.00  
0101119 S.BL40-2CR60.XXX.00 Suction cup BL40-2.10
0101120 S.BL40-2S50.XXX.00  
0101121 S.BL50-2CR60.XXX.00 Suction cup BL50-2.10
0101122 S.BL50-2S50.XXX.00
back-to-top.png