PIAB VIỆT NAM - ĐẠI LÝ PIAB VIỆT NAM

03-01-2024

Việt Khang Thịnh là nhà nhập khẩu - phân phối các dòng sản phẩm Chân không thương hiệu. Piab tại Việt Nam

Các Sản phẩm Piab bao gồm

Sản phẩm & Giải pháp
Máy bơm chân không và máy phun
Cốc hút và kẹp mềm
Các bộ phận của Công cụ cuối cánh tay robot (EOAT)
Giải pháp kẹp chặt Robot và Cobot
Phụ kiện hệ thống và giải pháp
Băng tải chân không cho bột và số lượng lớn

Products & Solutions
Vacuum pumps and ejectors
Suction cups and soft grippers
Robot End Of Arm Tooling (EOAT) components
Robot and Cobot gripping solutions
System and solution accessories
Vacuum conveyors for powder and bulk

 

Decentralized vacuum ejectors
Decentralized vacuum ejectors with safety check valve
Combined vacuum ejector and suction cup (VGS™)
Compact and stackable vacuum ejectors
Classic vacuum ejectors and pumps
Chemical resistant vacuum ejectors and pumps
Vacuum cartridges (for integration)
Accessories for vacuum ejectors and pumps

Modular suction cups
Soft grippers
Round suction cups
Oval suction cups
Rectangular suction cups
Accessories for suction cups

Máy phun chân không phi tập trung
Máy phun chân không phi tập trung với van kiểm tra an toàn
Máy phun chân không kết hợp và cốc hút (VGS™)
Máy phun chân không nhỏ gọn và có thể xếp chồng lên nhau
Máy bơm và máy hút chân không cổ điển
Máy bơm và máy phun chân không kháng hóa chất
Hộp mực chân không (để tích hợp)
Phụ kiện cho máy phun và máy bơm chân không

Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab 

Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab 

Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab 

Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab 

Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab 

Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab Piab việt nam  Piab vietnam Piab Vietnam Distributor Đại lý Piab viet nam GIác hút chân không Piab 

back-to-top.png